Cors de nissart en linha – Gramàtica – Determinants

LU DETERMINANTS

Un determinant es un mot que precedisse un nom e lo determina, valent a dire que n’indica lo genre (femenin ò masculin) e lo nombre (singular ò plural). De mai, dona de precisions a prepaus dau nom e permete d’indicar se designa una realitat precisa ò non.

Lu determinants si repartisson en 7 categorias:

 1. Lu articles
 2. Lu determinants possessius
 3. Lu determinants demostratius
 4. Lu determinants interrogatius
 5. Lu determinants exclamatius
 6. Lu determinants numerals
 7. Lu determinants indefinits
1.1 – Definicion

L’article es lo determinant mai simple dau nom ò grop nominal. Li son 4 formas d’articles:

 • L’article indefinit
 • L’article definit
 • L’article partitiu
 • L’article contractat
1.2 – L’article indefinit

L’article indefinit sièrve a introdurre un nom ò grop nominal:

DesconegutUna frema arriba (sabèm pas cu es la frema)
Non identificatRegargi un film (la natura dau film es pas precisada)

Precisions:

1. Dins li frasas negativi, lu articles indefinits son remplaçats per l’article de negacion DE: Li a un libre, Li a una cadiera Li a pas de libre, Li a pas de cadiera
2. D’ davant una vocala: D’òmes, D’estelas

1.3 – L’article definit

L’article definit sièrve a introdurre un nom ò grop nominal:

IdentificatEs la maion dau vesin (sabèm de que maion s’agisse)
Una categoria generalaLo can es un animal (generalitat)
Femenin

Precisions:

1. L’ davant una vocala: L’òme, L’estela

1.4 – L’article partitiu

L’article partitiu DE es un article indefinit qu’introduse un nom ò grop nominal:

IndenombrableManja de pan (quantitat indefinida)
Non materializatA de temps e de talent (abstraccion)

Precisions:

L’article partitiu DE es invariable en genre: De temps, De jòia
Deven D’ davant una vocala: D’aiga

1.5 – L’article contractat

L’article contractat es un article definit que fusiona emb li preposicions A, DE, DA e EMB:

Precisions:

1. La contraccion de EMB e LO, LU, LI es facultativa: EmbauEmb lo, EmbaiEmb lu/li

2.1 – Definicion

Lo determinant possessiu sièrve de marcar l’apartenéncia. N’existe 2 formas:

 • La forma comuna
 • La forma corta
2.2 – Lu determinants possessius comuns

Lu determinants possessius comuns son totjorn precedits de l’article definit LOLALULI e si declinan ensin:

2.3 – Lu determinants possessius corts

Lu determinants possessius corts contenon pas d’article definit au singular. Son emplegats solament davant lu noms de parentat ascendenta: Mon paire, Sa maire, Nòstre paigran, Vòstra sòrre

Precisions:

⇒ Per lu ligaments de parentat descendenta, l’article definit plural s’emplèga: Mon paire, Sa maigran Lo tieu fiu, La vòstra nèça
Au plural, l’article definit plural s’emplèga: Ta sòrre Li tieus sòrres

3.1 – Definicion

Lo determinant demostratiu designa un nom ò grop nominal que volèm demostrar. N’existon 2 formas:

 • La forma simpla
 • La forma compauada
3.2 – Lu determinants demostratius simples

Lu determinants demostratius simples si destrian entre:

 • La forma AQUEST que marca la proximitat
 • La forma AQUEL que marca l’aluenhament
 • La forma corta EST utilizada sobretot dins li expressions de temps
Aluenh.

Precisions:

1. Davant una vocala, AQUESTO deven AQUEST: Aquesto libre ⇒ Aquest aubre
2. Davant una vocala, AQUEU deven AQUEL: Aqueu jove ⇒ Aquel òme
3. Davant una vocala, ESTO deven EST ò ESTEL: Esto sera ⇒ Est an, Estel estiu

3.3 – Lu determinants demostratius compauats

Lu pronoms demostratius d’aluenhament (AQUEU, AQUELA…) tendon de s’impauar dins la lenga parlada e doncas a remplaçar lu pronoms demostratius de proximitat (AQUESTO, AQUESTA…).

La diferéncia entre aluenhament e proximitat si fa per l’apondon dei advèrbis:

D’AQUí per marcar la proximitatAquesto libre = Aqueu libre d’aquí
D’AIÀ per marcar l’aluenhamentAquela maion = Aquela maion d’aià
4.1 – Definicion

Lu determinants interrogatius sièrvon a pauar una question sus lo nom ò grop nominal qu’introduson. Pòdon questionar sus:

 • La natura dau nom ò grop nominal
 • La quantitat dau nom ò grop nominal
4.2 – Lu determinants interrogatius de natura

Son lu determinants interrogatius que permeton de pauar una question sus la natura dau nom ò grop nominal: 

Femenin

Precisions:

Davant una vocala, lo determinant interrogatiu masculin singular QUAU deven QUAL: Quau libre?, Qual aubre?
La forma corta QUE, invariabla en genre e en nombre, es plus frequenta: Quau libre? Quala persona? Quaus tauliers? Quali cadieras? Que libre? Que persona? Que tauliers? Que cadieras?

4.3 – Lu determinants interrogatius de quantitat

Son lu determinants interrogatius que permeton de pauar una question sus la quantitat dau nom ò grop nominal. 

Femenin

Precisions:

La forma QUANT DE, invariabla en genre e en nombre, es plus frequenta: Quantu tauliers? Quanti cadieras? Quant de tauliers? Quant de cadieras?

5.1 – Lu determinants exclamatius

Lo determinant exclamatiu s’emplèga dins una frasa exclamativa. Podèm destriar 2 formas:

QUANT e COMA que son pron similariQuant de temps! Coma es bèla!
QUE qu’es mai espandidaQue calor! Que aventura!
5.2 – Lu determinants numerals

Lu determinants numerals indican per un nombre la quantitat precisa dau nom ò grop nominal qu’introduson. Ne’n podèm destriar 2 tipes:

 • Lu determinants numerals cardinals
 • Lu determinants numerals ordinals

Lu determinants numerals cardinals son:

Constituits de nombres cardinalsVendi cinc libres, Fa cinquanta euros
InvariablesDotze òmes, Dotze fremas
… Levat per la chifra UN (1)¹Un òme, Una frema
De còups acompanhats d’autres determinantsLu dètz dets, Li mieus tres sòrres

Lu determinants numerals ordinals son:

Constituits de nombres ordinalsQuart jorn
VariablesSeisen mes, Seisena annada
Sovent acompanhats d’autres determinantsLo segond còup, Li doi promieri leiçons

Precisions:

1. La diferénia es tèuna entre l’article definit UN e la chifra UN (1) que fa ofici de determinant numeral.

5.3 – Lu determinants indefinits

Lu determinants indefinits indican un nom ò grop nominal dont precisam pas l’identitat ò lo nombre. Pòdon exprimir:

 • Una quantitat nulla ò absoluda
  • CADA (invariable): Cada matin, Cada fèsta
  • DEGUN, DEGUNA, DEGUNS, DEGUNI: Degun biais, Deguna maniera
  • MINGA (invariable): Minga problèma, Minga solucion
  • TOT, TOTA, TOI, TOTI: Tot libre, Toti categorias
 • Una quantitat indefinida:
  • FÒRÇA (invariable): Fòrça eveniments, Fòrça personas
  • MANT, MANTAMANTU, MANTI: Mantu jorns, Manti cadieras
  • QUAUCU, QUAUQUI: Quaucu libres, Quauqui maions
  • TANT, TANTA, TANTU, TANTI: Tanta intelligéncia, Tantu compliments
  • TANT DE (invariable): Tant d’intelligéncia, Tant de compliments
  • TOTPLEN DE (invariable): Totplen de temps, Totplen de gens
 • Una qualitat indeterminada:
  • CERTAN (UN), CERTANA (UNA), CERTANS, CERTANI: Un certan coratge, Certani cauas
  • CÈRT (UN), CÈRTA (UNA), CÈRTS, CÈRTI: Un cèrt coratge, Cèrti cauas
  • N’IMPÒRTA QUE (invariable)N’impòrta que film, N’impòrta que istòria
  • QUAUQUE, QUAUQUA: Quauque trabalh, Quauqua atencion
  • TAU, TAL (davant vocala), TALA, TAUS, TALI: Taus cas, Tal acte, Tala filha
 • Una semblança ò una diferéncia:
  • AUTREAUTRAAUTRESAUTRI: Autre temps, Autri mentalitats
  • DIVÈRS, DIVÈRSI: Divèrs elements, Divèrsi cançons
  • MESMEMESMAMESMESMESMI: Mesma caua, Mesmes vestits