Cors de nissart en linha – Vocabulari – Chifras e nombres

LI CHIFRAS E LU NOMBRES

Per remembrança:

Li chifras son lu signes (de 0 a 9) que sièrvon a escriure lu nombres0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lu nombres son li quantitats ò valors escrichi emb li chifras1, 26, 537, 1948, 85 649

Existon 2 categorias de nombres:

  • Lu nombres cardinals
  • Lu nombres ordinals

1 – Lu nombres cardinals

0

Zèro

10

Dètz³

20

Vint

100

Cent²

1

Un (Una)¹

11

Onze

21

Vint-un

101

Cent un

2

Doi (Doï)¹

12

Dotze

22

Vint-a-doi⁴

110

Cent dètz

3

Tres²

13

Tretze

30

Trenta

200

Doi cents

4

Quatre

14

Quatòrze

40

Quaranta

500

Cinc cents

5

Cinc

15

Quinze

50

Cinquanta

1000

Mila

6

Sièis²

16

Setze

60

Seissanta

10000

Dètz mila

7

Sèt

17

Dètz-e-sèt

70

Setanta

100000

Cent mila

8

Vuech

18

Dètz-e-vuech

80

Vuetanta

1M

Un milion

9

Nòu

19

Dètz-e-nòu

90

Noranta

1Md

Un miliard

Precisions

1. En despart de UN (1) e DOI (2), lu nombres cardinals son invariables en genre
2. Li consonantas finali de TRES (3), SIÈIS (6) e CENT (100) son mudi levat davant li vocalas: Tres jorns [‘tre] Tres amics [‘trez]
3. Lo nombre DÈTZ (10) si pronóncia [‘dɛs], levat davant certani locucions de temps dont li consonantas finali -TZ son mudi: Dètz cadieras [‘dɛs] Dètz oras [‘dɛ]
4. VINT (20) pilha una -A- davant li chifras de DOI (2) a NÒU (9): Vint-un Vint-a-cinc

2 – Lu nombres ordinals

1r

Promier¹, ²

11n

Onzen

21n

Vint-unen³

2d

Segond³

12n

Dotzen

22n

Vint-a-dosen³

3ç

Tèrç³

13n

Tretzen

23n

Vint-a-tresen³

4t

Quart³

14n

Quatòrzen

24n

Vint-a-quatren³

5t

Quint³

15n

Quinzen

25n

Vint-a-cinquen³

6n

Seisen

16n

Setzen

30n

Trenten

7n

Seten

17n

Dètz-e-seten

100n

Centen

8n

Vuechen

18n

Dètz-e-vuechen

1000n

Milen

9n

Noven

19n

Dètz-e-noven

1Mn

Milionen

10n

Desen

20n

Vinten

1Mdn

Miliarden

Precisions

1. Li abreviacions dei nombres ordinals si marcan solament emb la darriera letra: Promier 1r, Tèrç 3ç, Quinzen 15n
2. Lu nombres ordinals son toi variables en genre e en quantitat. Dins la forma abreujada, es tanben la darriera letra que si marca: Promiera 1a, Vuechens 8s, Dètz-e-seteni 17i
3. Lu nombres ordinals SEGOND, TÈRÇ, QUART, QUINT son de formas classiqui correntament utilizadi en nissart. Coexiston emb li formas panoccitani DOSEN, TRESEN, QUATREN, CINQUEN que son tanben admesi e que retrobam a partir de 20: Vint-unen, Vint-a-dosen, Trenta-tresen, Cinquanta-quatren

3 – Li diferenti utilizacions dei nombres

3.1 – La data

Dins li expressions de la data: 

Lo nombre de l’annada es precedit de l’article definit LOLo 1388, En lo 1860
Lo numèro dau mes es seguit per la preposicion DELo 28 de setembre
Dins la data completa, l’article LO si contracta emb DELo 20 d’aost dau 1543
3.2 – L’ora

L’occitan nissart còmpta li oras de 1 a 12 en precisant s’es dau matin, de l’aprèsdinnar ò dau sera:

04h00

Quatre oras de matin

12h10

Miègjorn dètz

16h00

Quatre oras de l’aprèsdinnar

12h15

Miègjorn e un quart

20h00

Vuech oras dau sera

12h30

Miègjorn e mièja

12h00

Miègjorn

12h45

Una ora manco un quart

00h00

Mièjanuech

12h50

Una ora manco dètz

3.3 – Li fraccions e percentatges

Li fraccions son exprimidi per lu nombres ordinals precedits de l’article definit LO, levat per la fraccion ½

½

La mitan

Lo tèrç

¼

Lo quart

Lo vuechen

Lu percentatges son tanben exprimits per lu nombres ordinals precedits de l’article definit LO: lo 5% (lo cinc percent ò cinc dau cent) 

Precisions

⇒ Existe tanben un autre biais popular de dire li fraccions, en utilizant lu nombres cardinals:
½De doi parts, una La mitan
¾De quatre parts, tres Lu tres quarts

3.4 – Lu sègles e lu sobeirans

Lu sègles pòdon èstre indiferentament indicats:

Per lu nombres cardinalsLo Sègle XX ⇒ Lo sègle Vint
Per lu nombres ordinalsLo Sègle XX ⇒ Lo sègle Vinten

Lu sobeirans (reis, papas, còntes, ducs…) son indicats:

Per lo nombre ordinal quora son lu 1s de la listaVictor-Emanuèu I ⇒ Victor-Emanueu Promier
Facultativament quora son lu 2sJoan-Pau II ⇒ Joan-Pau Segond, Joan-Pau Doi
Per lu nombres cardinals dins lu autres casRaimon VI Raimon Sièis
3.5 – Lu collectius e multiplicatius

Lu collectius son generalament formats:

Per de nombres ordinals masculins emb lo sufix -AUUn desenau, Un quinzenau
Li son de cas particular coma lu grops de 2 ò de 1000Un pareu, Una cobla, Un milier

Lu multiplicatius son de formas sabenti:

Constituidi dau sufix -PLE derivat dau latinTriple, Quadruple, Quintuple, Centuple
Levat lo multiple de 2 qu’es una forma alternadaDoble