Lu possessius en nissart (Les possessifs en niçois)

Lu adjectius possessius (Les adjectifs possessifs)

Les adjectifs possessifs sont toujours précédés de l’article défini LO, LA, LU, LI : lo mieu, la tieu, li sieus, lu noastres...[mon, ta, ses, nos…]

Mascle singular (Masculin singulier)Femenin singular (Féminin singulier)Mascle plural (Masculin pluriel)Femenin plural (Féminin pluriel)
Lo mieu
Lo tieu
Lo sieu
Lo noastre *
Lo voastre **
Lo sieu
La mieu
La tieu
La sieu
La noastra
La voastra
La sieu
Lu mieus
Lu tieus
Lu sieus
Lu noastres
Lu voastres
Lu sieus
Li mieus
Li tieus
Li sieus
Li noastri
Li voastri
Li sieus

Dans le cas des parents ascendantes, les adjectifs possessifs singuliers ne sont pas précédés de l’article défini: mon paire, ta soarre, sa maigrana, lu sieus parents [mon père, ta soeur, sa grand-mère, ses parents]

Mascle singular (Masculin singulier)Femenin singular (Féminin singulier)Mascle plural (Masculin pluriel)Femenin plural (Féminin pluriel)
Mon
Ton
Son
Noastre *
Voastre **
Son
Ma
Ta
Sa
Noastra
Voastra
Sa
Lu mieus
Lu tieus
Lu sieus
Lu noastres
Lu voastres
Lu sieus
Li mieus
Li tieus
Li sieus
Li noastri
Li voastri
Li sieus

Pour les liens de parenté descendants, on emploie les adjectifs possessifs habituels: lo mieu filh, la sieu frema, lo noastre enfant, la voastre filha [mon fils, sa femme, notre enfant, votre fille]

Lu pronoms possessius (Les pronoms possessifs)

Les pronoms possessifs remplacent les noms précédés d’un adjectif possessif: lo mieu, la tieua, lu noastres… [le mien, la tienne, les nôtres]

Mascle singular (Masculin singulier)Femenin singular (Féminin singulier)Mascle plural (Masculin pluriel)Femenin plural (Féminin pluriel)
Lo mieu
Lo tieu
Lo sieu
Lo noastre *
Lo voastre **
Lo sieu
La mieua
La tieua
La sieua
La noastra
La voastra
La sieua
Lu mieus
Lu tieus
Lu sieus
Lu noastres
Lu voastres
Lu sieus
Li mieui
Li tieui
Li sieui
Li noastri
Li voastri
Li sieui
NOTES:
* En graphie normalisée: lo nòstre, la nòstra, lu nòstres, li nòstri
** En graphie normalisée: lo vòstre, la vòstra, lu vòstres, li vòstri