Activitats – Atalhiers de danças tradicionali

Nissa Pantai organiza d’atalhiers de danças tradicionali occitani animats per Diana Vainer, anciana balarina. 

Lu atalhiers si debanan cada dimècres de 15h30 a 17h30 a l’AnimaNice Pastor Camilha Claudel.

L’intrada es a gratis per lu pichoi fins a 11 ans.