Cors de nissart en linha – Gramàtica – Articles

Lu articles

Lu articles son lu determinants mai simples dau nom ò grop de noms. Si repartisson en 4 categorias:

1.1 – Larticle indefinit

L’article indefinit sièrve a introdurre una caua ò un èstre non identificats:

  • Una frema arriba (sabèm pas cu es aquela frema)
  • Regargi un film (la natura dau film es pas precisada)
SingularPlural
Mascle
Femenin
UN
UNA
DE, D’¹
  1. D’ davant una vocala: d’òmes, d’estelas
1.2 – L’article definit

L’article definit sièrve a introdurre:

  • Una caua ò un èstre identificats: es la maion dau vesin (sabèm de que maion s’agisse)
  • Una categoria generala de cauas ò d’èstres: lo can es un animal (generalitat)
SingularPlural
Mascle
Femenin
LO, L’¹
LA
, L’¹
LU
LI
  1. L’ davant una vocala: l’òme, l’estela
1.3 – L’article partitiu

L’article partitiu DE sièrve a introdurre:

  • Un nom indenombrable: Manja de pan
  • una caua abstracha: As de coratge

DE es invariable en genre: de temps, de jòia

DE s’elide en D’ davant una vocala: d’aiga

1.4 – L’article contractat

L’article contractat si forma a partir dei preposicions A, DE, DA e EMB e de l’article definit: siam au mitan dau teatre

LOLA, L’LU, LI
A
DA

DE
EMB
AU
DAU
DAU
EMBAU²
A LA, A L’¹
DA LA, DA L’
DE LA, DE L’
EMB LA, EMB L’
AI
DAI
DEI
EMBAI
  1. LA e L’ si contractan pas
  2. La contraccion de EMB e LO, LU, LI es facultativa: embauemb lo, embaiemb lu/li