CHORMA NISSA PANTAI – « LA TINA » [TROUPE DE NISSA PANTAI – « LA TINA »]

Integralitat de « La Tina », pèça de teatre de Gustav Adòlf Mossa, jugada da la Chorma Nissa Pantai un an fa a la 20a Fèsta d’Occitània au Théâtre Francis Gag (08/10/2017)


Intégralité de « La Tina », pièce de théâtre de Gustav Adolf Mossa, jouée par la Chorma Nissa Pantai il y a un an lors de la 20ème Fête de l’Occitanie au Théâtre Francis Gag (08/10/2017)